Profil | Ponúkame | Referencie | Kontakt

PONÚKAME

Poradenská činnosť
Radi za Vami prídeme a odborne posúdime stav Vašej strechy, odporučíme  vhodné riešenie pre daný typ strechy

Cenové rozpočty
Spracujeme kompletnú cenovú ponuku podľa Vami predloženej dokumentácie, resp. nášho odborného zamerania.

Klampiarske práce
Vykonávame všetky stavebné klampiarske práce súvisiace so strešným systémom - montáže okapov, zvodov, výroba a montáž úžľabí, lemovaní, oplechovaní komínov, strešných výlezov, parapetných plechov, oplechovanie nadmuroviek atík, výroba a montáž falcovanej krytiny. Oprava a údržba strešnej krytiny, odkvapových systémov a oplechovaní.

Pokrývačské práce
Montujeme takmer všetky typy strešných krytín a materiálov dostupných na trhu, strešné doplnky a príslušenstvo.

Izolatérske práce
Vykonávame izolácie a hydroizolácie striech vrátane zateplenia plochých striech.

Montáže strešných okien, výlezov, svetlíkov

Vložkovanie komínov
Vyvložkujeme komín, vyrobíme a namontujeme dymovody.

Kompletná dodávka materiálu - dopravu všetkých materiálov potrebných k realizácii stavby zaisťujeme vlastnou dopravou.

Klampiarske práce na objednávku v dielni
Zhotovíme klampiarske prvky podľa dokumentácie (ohýbame 4m dlhé profily), vyrobíme atypické klampiarske prvky podľa požiadavky zákazníka.

Profilovanie falcovanej krytiny

Zateplovanie plochých striech
(pvc fólie, asfaltové pásy)